كريسمس در ايران

06 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

آيا جشن كريسمس در شهر شما برگزار شد؟ چرا ايرانيان غير مسيحى هم بخشهايى از اين جشن را برگزار ميكنند؟ چه شباهتهايى بين اين جشن و جشنهاى ديگر اديان مى بينيد؟