كريسمس در ايران

06 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آيا جشن كريسمس در شهر شما برگزار شد؟ چرا ايرانيان غير مسيحى هم بخشهايى از اين جشن را برگزار ميكنند؟ چه شباهتهايى بين اين جشن و جشنهاى ديگر اديان مى بينيد؟