کرونا در ایران | تداوم حضور مخرب بسیج و آخوندها در مراکز درمان؛ تجویز تربت کربلا برای کرونا

19 فروردین 1399