کرونا در ایران | روایت یک سرباز از انتقال زندانیان مبتلا به کرونا به بیمارستان درحالی که هیچ امکاناتی ندارند

07 فروردین 1399