کرونا در ایران | روایت یک شهروند از قم: جانباختگان کرونا را در قطعات قدیمی دفن می‌کنند تا آمار معلوم نشود

08 فروردین 1399