کرونا در ایران | برخلاف ادعای وضعیت سفید، بازار قم تعطیل شد تهدید به پلمب مغازه‌ها

27 فروردین 1399