کرونا در ایران | به خطر انداختن جان شهروندان با صف‌های شلوغ برای دریافت سیم کارت در شهرهای ایران

01 اردیبهشت 1399