کره شمالی به آب های کره جنوبی شلیک کرد

11 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

کره شمالی صدها گلوله توپ به آب های کره جنوبی شلیک کرد. وزارت دفاع کره جنوبی این اقدام پیونگ یانگ را تحریکات نظامی از قبل طراحی شده خواند که در صورت ادامه شدیداً به آن واکنش نشان خواهد داد.