احکام زندان برای فعالان مدنی همزمان با مذاکرات هسته ای

24 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

همزمان با مذاکرات دامنه دار هسته ای دو ساله ایران و شش قدرت جهانی، گروهی از فعالان مدنی در ایران با احکام زندان مواجه شدند.گفتگو بخش فارسی صدای آمریکا با سیمین عیوضی، مادر امید علی شناس ، فعال مدنی زندانی در ایران. گزارش کوروش صحتی