جای خالی مسعود شجاعی در دیدار ایران - روسیه

19 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کوروش بازیار، کارشناس فوتبال در گفتگو با علی عمادی از تلویزیون صدای آمریکا، با اشاره به ترکیب متفاوت تیم ملی ایران در تساوی یک- یک مقابل روسیه در مقایسه با دیدار دوستانه مقابل توگو، به عدم دعوت از مسعود شجاعی به تیم ملی و نادیده گرفته شدن او انتقاد کرد.