احمد شهید: در ماجرای ابطال آرای منتخب اصفهان، حق با حسن روحانی است، نه شورای نگهبان

22 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد دامور حقوق بشر ایران در مصاحبه ای اختصاصی با بخش فارسی صدای آمریکا گفت؛ حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را در پرونده مینو خالقی، منتخب سوم مجلس جدید شورای اسلامی، محق می شناسد.گزارش کوروش صحتی