نمایشگاه عشق های شکست خورده

29 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

شاید بسیاری از ما رابطه شکست خورده و عشقِ گمشده را تجربه کرده باشیم، موضوعی که تم نمایشگاهی در کوزوو است. این نمایشگاه با به نمایش گذاشتنِ اشیایی که یادآورِ خاطرات صاحبان ناشناخته آنهاست، در چندین کشور مختلف برگزار شده و بازدیدکنندگان بسیاری نیز داشته است. گزارشِ رزیتا ایراندوست.