موفقیت‎‌های نسبی در اولین روز مذاکرات دو کره در سئول

19 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کره جنوبی می گوید، کره شمالی پیشنهاد کرده تا «ورزشکاران آن کشور را به همراه هیئتی بلند پایه» به رقابت های المپیک زمستانی در کره جنوبی اعزام کند. این پیشنهاد روز سه شنبه و در اولین دور گفتگوهای رو در روی نمایندگان دو کشور همسایه مطرح شده است. گزارش هوشمند میرفخرائی