مذاکرات رهبران دو کره در کجا انجام می شود؛ روستایی تاریخی، شاهد اتفاقات بین دو کره

30 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نشست آتی نمایندگان کره جنوبی و کره شمالی در منطقه غیرمسکونی پانمون جام، در منطقه غیرنظامی بین دو کره برگزار خواهد شد، که دارای استحکامات سنگین نظامی است و کره دمکراتیک جنوب را از کره کمونیست شمال، جدا می کند.