تدابیر امنیتی در مناطق غرب ایران و گزارش کشته شدن یک کولبر

07 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ایران، افزایش شمار کولبران در مناطق کردنشین مرزی با تشدید تدابیر امنیتی در منطقە همزمان شده است. گزارشها از کشته شدن یک کولبر در منطقە سردشت توسط نیروھای سپاە حکایت دارد. گزارش علی جوانمردی علی جوانمردی گزارش میدھد: