دانشجویان دانشگاه تگزاس خواهان آزادی امید کوکبی شدند

10 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اعتراضهای بین المللی به تداوم بازداشت امید کوکبی در ایران همچنان ادامه دارد. روز چهارشنبه گروهی از هم دانشگاهی های او در دانشگاه آستین تگزاس تجمعی برگزار کرده و خواستار آزادی بی قید و شرط و رسیدگی پزشکی به وضعیت او شدند که به شدت بیمار است شدند . .