بيست و هشتم مرداد: كتابها چه مي گويند

30 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رسول نفيسی، نويسنده و استاد دانشگاه در گفتگو با سارا دهقان در مورد چند كتاب مطرح به زبان انگليسی كه به واقعه بيست و هشتم مرداد پرداخته اند توضيح می دهد.