کنوانسیون حزب دمکرات در دنور

06 مهر 1388
بشنوید
کنوانسیون حزب دمکرات در دنور
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.