کنکور ورود به دانشگاه‌ها

29 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

آیا با اعمال سهیمه برای کنکور ورود به دانشگاه موافقید؟ اگر امسال در آزمون سراسری شرکت کرده‌اید، از مشکلات و موانع بگویید.