کنکور و نگاهی به اهمیت تحصیلات عالی در ایران

09 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

هدف از ورود به دانشگاه چیست؟ آیا گسترش دانشگاهها در ایران مطابق نیازهای جامعه است؟ آمار می گوید از هر دو نفر که در ایران به دانشگاه رفته اند یکی بیکار است و نرخ بیکاری زنان فارغ التحصیل شصت و پنج و نیم درصد است. چرا تربیت شدگان دانشگاههای ایران نمی توانند کار پیدا کنند؟