کنگره لزوم ادامه تحريم ها را ارزيابی می کند

20 آبان 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جان کری وزیر خارجه آمریکا برای مطلع کردن قانون گذاران از آخرین جزییات مذاکرات به واشنگتن بازگشت. همزمان قانونگذاران آمریکا لزوم ادامه تحریمها علیه ایران وشرایطی را که تهران باید در برابر تسهیل درتحریمها بپذیرد ارزیابی میکنند. گزارش از شهلا آراسته.