کنگره همچنان خواستار تحقیق درباره اثرگذاری روسیه در انتخابات آمریکا است

09 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اعضای حزب جمهوریخواه حاکم و حزب دموکرات اقلیت به شدت خواستار شروع تحقیقات مستقل درباره احتمال اثرگذاری روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و اتهام ارتباط حلقه داخلی دولت پرزیدنت دونالد ترامپ با مسکو هستند.