کنفرانس صلح سوريه - ژنو۲

06 آبان 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اخضر ابراهيمی، نمايندۀ سازمان ملل متحد و اتحاديه عرب در ادامۀ مأموريتش برای جلب حمايت کشورهای خاورميانه در جهت برگزاری کنفرانس صلح سوريه، موسوم به ژنو۲، پس از ترک لبنان وارد سوريه شد. آقای ابراهيمی پيش از اين در تهران با رهبران جمهوری اسلامی ديدار کرده بود. وی حضور ايران را به عنوان متحد کليدی بشار اسد، در کنفرانس ژنو۲ بسيار پر اهميت می داند. گزارش از پروانه هدايت.