کنفرانس سازمان ملل در مورد تغییرات جوی

20 آبان 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کنفرانس سازمان ملل در مورد تغییرات جوی روز دوشنبه در لهستان آغاز شد. این کنفرانس در سایه توفان قدرتمندی برگزار میشود که چند روز پیش تلفات بسیاری در فلیپین به جا گذاشت. گزارش از احمد فرحبخش.