کنفرانس سالانه "نوآوری در امنیت بین المللی" در آمریکا

20 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دفتر تایید و پذیرش کنترل تسلیحاتی وزارت امور خارجه آمریکا روز گذشته پنجمین کنفرانس سالانه اش با عنوان "نوآوری در امنیت بین المللی" را برگزار کرد .