کنفرانس دفاع موشکی در شهر برلن

08 مهر 1388
بشنوید
کنفرانس دفاع موشکی در شهر برلن
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.