کنفرانس بررسی مسائل مربوط به پارازیت اندازی

01 آذر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در لندن کنفرانسی برای بررسی مسائل مربوط به پارازیت اندازی بر امواج برنامه های تلویزیونی توسط حکومتهای غیر دموکراتیک و راههای مقابله با آن به همت بنگاه سخن پراکنی بریتانیا (بی بی سی) در مقر این سازمان برگزار شد. گزارش از بیژن فرهودی.