کمیسیون فدرال انتخابات و انتخابات ریاست جمهوری

14 آبان 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا " کمیسیون فدرال انتخابات" در مقام یک آژانس مستقل، مسؤول اداره قوانین و مقررات فدرال در فعالیت های انتخاباتی است. در سال ۱۹۷۵ میلادی یا ۳۷ سال پیش، با تصویب کنگره آمریکا کمیسیون فدرال انتخابات بوجود آمد تا قوانین و مقررات فدرال انتخابات را به ویژه در چارچوب کمک هائی که از سوی افراد حقیقی و حقوقی به نامزدها می شود؛ اعمال کند.