کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل: ضرورت رعایت کنوانسیون بین المللی علیه شکنجه

19 آذر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بگفته زید رعد الحسین، کنوانسیون، دربر گیرنده مصونیت و قاعده مرور زمان هم نمی شود. نظر کمیسر عالی حقوق بشر در پی انتشار گزارش سنای آمریکا از سوء رفتارِ مأمورین CIA با زندانیان مظنون به تروریسم بوده.کاخ سفید می گوید آن رفتار باعث تضعیف استاندارد اخلاقی آمریکا در جهان شده است.گزارش گیتا آرین