كمپين تحريم خريد خودروى داخلى

27 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

برخى معتقدن، كمپين نخريدن خودروى صفر باعث افت فروش خودروهاى توليد داخلى شده. به نظر شما آيا اينگونه كمپين ها مى تواند به بهبود كيفيت خودروهاى داخلى منجر شود؟