کمپین حمایت از تولیدات داخلی

27 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نظر شما درباره اینگونه اقدامات چیست؟ به نظر شما قیمت اصل است یا کیفیت؟.