کمپین حمایت از تولیدات داخلی

27 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

نظر شما درباره اینگونه اقدامات چیست؟ به نظر شما قیمت اصل است یا کیفیت؟.