کمپین حمایت از نوازندگان خیابانی در ايران

08 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نوازندگان خیابانی از دیرباز بخشی از فرهنگ عامه در همه جهان بوده اند. آنها در ازای شادی بخشیدن به لحظات گذرای مردم، گذران زندگی می کرده اند؛ اما شرایط برای نوازندگان خیابانی ایران همانند سایر نقاط جهان نیست. تداوم سختگیریها و برخوردهای گاه خشونت آمیز نیروهای انتظامی علیه این هنرمندان، باعث شده تا یک کمپین حمایتی از آنان در فضای مجازی ایجاد شود تا بلکه مقام های حکومتی به این نوازندگان فرصت دهند به شادی ملتی کمک کنند که در شمار ملتهای ناشاد جهان قرار گرفته است. گزارش از بهمن سقایی.