کمپین چهارشنبه‌های سفید علیه حجاب اجباری

12 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حجاب اجباری حتی پیش از رسمیت پیدا کردن جمهوری اسلامی و در نخستین روزهای پیروزی انقلابیون مطرح شد و به چالشی بزرگ برای زنان ایرانی تبدیل شده است. شما تاثیر کمپین‌های شکل گرفته علیه حجاب اجباری را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا مردان هم باید در این کمپین ها حضور داشته باشند؟