کمک رسانی به آسیب‌دیدگان زلزله کرمانشاه

06 آذر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

از زلزله کرمانشاه بیش از دو هفته می‌گذرد و با وجود بسیج عمومی برای کمک رسانی به آسیب‌دیدگان منطقه گزارش ها از وضعیت نامناسب زلزله زدگان در چادرها خبر می‌دهد؛ به طوری که باران شدید و سرمای هوا در کنار توزیع نامناسب کمک‌ها مشکلات زیادی را برای آنها به وجود آورده است.