کمک های خارجی آمریکا به مصر و فلسطینی ها

10 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کمک های آمریکا به مصر و تشکیلات خودگردان فلسطینی موضوع اصلی بحث های دیروز یک کمیته فرعی مجلس نمایندگان بود که با حضور آن پاترسون، معاون وزارت امورخارجه، به بودجه درخواستی دولت اوباما برای کمک های خارجی رسیدگی می کند. در همین حال دو سناتور ارشد لوایحی را تدارک دیده اند که کمک های خارجی آمریکا به مصر و فلسطینی ها را مشروط می کند. گزارش از شهلا آراسته.