کمک های حقوقی به کارگران مهاجر در آمريکا

14 دی 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فعالانی که به کارگران مهاجر در مزارع کمک می کنند می گویند که تولید کنندگان آنها را در زمین های خود نمی خواهند چرا که آنها نمی خواهند کارگران آگاه باشند اگر حقوق قانونیشان نقض شده باشد.