کمک به نابودی سلاح های شیمیایی سوریه

15 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رزم ناو چینی «یان چنگ» که برای کمک به نابودی سلاح های شیمیایی سوریه به قبرس اعزام شده در یکی از بندرهای این کشور پهلو گرفته است. براساس برنامه، این رزم ناو چینی کشتی های نروژی و دانمارکی حامل سلاح های شیمیایی سوریه را اسکورت خواهد کرد.