کمبود ۵ هزار پزشک و پزشکان بیکار

07 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آمار نشان میدهد در میان تحصیل کردگان بیکار، پزشکان هم به چشم می خورند. در حالیکه هنوز اشتیاق برای تحصیل در رشته پزشکی در ایران بسیار بالاست. در چنین شرایطی وزیر بهداشت می گوید ایران به ۵ هزار پزشک نیاز دارد و تعداد کنونی کافی نیست. به نظر شما بیکاری و کمبود در یک رشته را چگونه می توان توضیح داد؟