کلی توماس: حمله هوایی آمریکا علیه مواضع شبه نظامیان در عراق ضروری بود اما کافی نخواهد بود

10 دی 1398