کلی توماس: حمله به پایگاه های عراق نمونه بارز اعمال نفوذ و حمایت ایران از طیف وسیع فعالیت‌های بدخواهانه است

09 دی 1398