حل کشمکش در "آشپزخانه" کشمکش

27 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک رستوران آمریکایی در ایالت پنسیلوانیا برای مدتی غذاهای ایرانی ارائه می دهد. هدف از این کار، آشنا کردن مردم آمریکا با فرهنگ و سنت ایرانی ها است. گزارش سارا دهقان