آمریکا خواستار آزادی کبودوند و دیگر روزنامه‌نگاران زندانی در ایران شد

10 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در آستانه روز جهانی آزادی مطبوعات، آمریکا خواستار آزادی روزنامه نگاران زندانی شد. وی گفت، در آستانه روز جهانی آزادی مطبوعات، محمد صدیق کبودوند و دیگر روزنامه نگاران زندانی در ایران، مورد توجه وزارت خارجه آمریکا هستند.