بررسی تاثیر بحران گروگانگیری بر روابط ایران و آمریکا پس از ۳۶ سال

13 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

۳۶ پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران، ايران و آمریکا بر سر پرونده هسته‌ای ایران به توافق رسیدند و می‌توان آن را به عنوان گشايش دوران جديدی در روابط دو کشور دانست.استیفن کینزر، خبرنگار پيشين نیویورک تايمز در گفتگو با صدای آمریکا درباره بحران گروگان‌گيری و تاثیر آن بر مناسبات ایران و آمریکا می‌گوید.