گفتگو صدای آمریکا با شهریار کمالی، قهرمان بدنسازی، قسمت اول

24 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شهریار کمالی، قهرمان بدنسازی در گفتگو با علی عمادی، کارشناس ورزشی تلویزیون صدای آمریکا، از زندگی حرفه ای خود سخن گفت.