«پیام رسان را بکشید» ساخته «مایکل کواستا»

19 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آزادی رسانه ها و اختصاص درآمدهای فروش موادمخدر برای تامین هزینه های یک جنگ درونمایه های فیلم «پیام رسان را بکشید» ساخته «مایکل کواستا» است. فیلمی که براساس یک رشته گزارش های «گری وب» گزارشگر آمریکایی درباره حمایت های مالی آمریکا از مخالفان مسلح حکومت چپگرای نیکاراگوئه در دهه هشتاد میلادی است.