داستان کشتن سگی در برابر چشمان صاحبش

24 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در یکی از گزارش های برنامه خیابان زندگی این هفته داستان کشتن سگی به نام بابی در حضور پروانه حسینی، صاحبش نقل شد. در این گزارش همچنین سخنان جاوید آل داوود، رئیس انجمن حمایت از حیوانات ایران در مورد این رویداد را خواهید شنید.