پژوهش جدید: ۸۴ درصد والدین در مورد میزان داروی کودکان خود اشتباه می کنند

27 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه یک پژوهش جدید در دانشگاه پزشکی نیویورک نشان داده است که ۸۴ درصد از پدر و مادرها در اندازه گیری میزان داروی تجویز شده برای کودکان خود اشتباه می کنند و نتیجه این اشتباه می تواند تأخیر در بهبودی باشد یا حتی مسمومیت دارویی. گزارش شیده رضایی