به نوزادتان تخم مرغ و بادام بدهید تا حساسیت غذایی شان در آینده کم شود

31 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه یک تحقیق در امپریال کالج لندن روشن کرده است که آغاز زودرس تغذیه کمکی با تخم مرغ و بادام زمینی در شیرخواران احتمال پیدایش حساسیت غذایی نسبت به این دو ماده را کاهش می دهد. گزارش شیده رضایی