خیابان زندگی

28 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مجله هفتگی که به بررسی مسائل مختلف اجتماعی و فرهنگی می پردازد. در این برنامه گزارشهای متنوعی در زمینه های گوناگون، از مسائل زنان و کودکان گرفته تا ناهنجاریهای اجتماعی ارايه می شود. ****************************** با فرا رسیدن ضرب الاجل مذاکرات هسته ای ایران و شش قدرت جهانی، صدای آمریکا بخش بیشتری از امکانات خود را به پوشش لحظه به لحظه اخبار اختصاص می دهد. افزودن بخشهای خبری جدید بر ساعت پخش برخی از برنامه های دیگر ما تاثیر خواهد داشت. از دوم ژوئیه، یازدهم تیرماه ۱۳۹۴ بخشهای متنوع برنامه خیابان زندگی به جای پخش در ساعت معمول، در بخشهای مختلف خبری صدای آمریکا پخش خواهند شد. از همراهی شما با صدای آمریکا سپاسگزاریم.