خودی و غیرخودی برای قوه قضائیه

09 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا قوه قضائیه ایران در قبال متهمان بی‌طرف است؟ آیا تجربه‌ای از رویه ناعادلانه دستگاه قضایی ایران دارید؟