خودسری و رانت خواری عامل دعواهای صنعت سینمای ایران

05 شهریور 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تهیه کنندگان فیلمهای تحریمی حوزه هنری«خودسری» و «رانت خواری» در مدیریت دولتی را عامل دعواهای درون صنعت سینمای ایران دانستند. در پی تظاهرات خیابانی دو سال پیش حزب الله به ساخت آنچه که فیلمهای غیرارزشی قلمداد کرده، حوزه هنری بعنوان بزرگترین سینمادار کشور با حمایت از این جریان اعلام کرد فیلمهای غیر ارزشی را تحریم کرده است. در مرحله نخست بیش از ده فیلم در این فهرست قرار گرفت. گزارش از مریم قرنی.